Crònica del Ple del Partit Popular

El passat 19 de Juliol es va celebrar un Ple ordinari a l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:
– Part resolutiva.

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors: sessió 2012/6, de 24 de maig.
2. Addenda de modificació del Conveni per a la recaptació en període voluntari i executiu de tributs municipals i altres ingressos de dret públic signat el 13 d’abril de 1993 entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
3. Donar compte de la liquidació i la dissolució del Consorci Pla Mirall de Sant Llorenç des Cardassar.
4. Aprovació definitiva del text refós de les ordenances fiscals.

– Part de control.

1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern i de les resolucions del batle.
2. Precs i preguntes. Continua

És el PP el Partit de la por?

Sé que cadascú pot fer el que vulgui políticament parlant, però crec que des del meu punt de vista, s’ha de tenir un mínim de dignitat.

Hem de reconèixer una cosa el Partit Popular va guanyar les darreres eleccions amb majoria absoluta, això no ho discuteix ningú i li dona carta blanca per fer tots els seus projectes: Platja de Palma, Palau de congressos, autopistes de l’educació…, ara bé el que Continua

Punt de vista del PP sobre el ple extraordinari dels pressuposts

El passat dia 3 d’abril el Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç es va reunir en sessió extraordinària per aprovar els Pressuposts de l’any 2012. Els membres del PP vam votar en contra d’aquests pressupost pels motius que s’exposen a continuació: Continua

El PP i el català

En el ple del divendres, 13 de gener, referent a la llengua catalana a la Funció Pública, na Catalina Ferrer, en nom del Partit Popular, va dir el següent: Primer, que d’aquest tema ja havien manifestat la seva postura en un plenari anterior i, per tant, no calia insistir-hi més; segon, que ells no volien fer política amb el tema de la llengua; i tercer, que la feina de l’oposició era vigilar la gestió de l’equip de govern. Tot seguit s’aixecaren i abandonaren el saló d’actes. La proposta va esser aprovada per unanimitat dels assistents a la votació. Continua

Punt de vista del PP sobre el darrer Ple de l’Ajuntament

En primer lloc voldria demanar disculpes pel retard, tan als membres del partit com a la gent del municipi. El ple va tenir lloc dia 17 de novembre i no he pogut acabar l’article fins ara.

Com ja han anat comentant per aquí, una de les diferències més notables amb els plens anteriors va ser l’assistència, que tot i no ser multitudinària, va ser en tot cas major que en els anteriors. Ens agradaria que la participació de la gent a la vida política del poble fos major i l’assistència als plens és un bon començament, així almenys ens podem formar la nostra pròpia opinió i no creure allò que “m’han-dit-que-havia-sentit-a-dir-que-…” Continua