Què en trobau?

Fa uns dies que els mitjans de comunicació es feren ressò de la següent notícia:

Els salaris de les Illes Balears són dels més baixos de l’Estat.

La mitja dels sous bruts a les Illes Balears és de 1707,7 euros.

La mitja d’Espanya és de 1881,3 euros.

La mitja de la comunitat de Madrid és de 2272,7 euros.

Què en trobau? Per què pensau què passa això?

grafico

Què guanyes en un any? Què guanyen els grans futbolistes?

El diari ARA BALEARS d’avui publica una notícia que permet comparar el nostre sou amb els dels “cracks” del món del futbol.

La BBC posa a disposició del lector curiós una aplicació a la seva pàgina web. El càlcul està pensat per fer-se amb lliures esterlines, però si posau Spain al primer requadre el càlcul es farà en euros. Continua

Relat (Capítol V)

S’altre dia deia que a prop de ses cases tenien un safreig.  Una cosa curiosa de prop de ses cases era veure que cada any tenien un niu o dos de capxirimbotis, enrevoltant la casa, i un de matamosques. Es capxirimboti feia es niu damunt un ametller, figuera, o garrover, a sa baldana; i es matamosques molt de pics el feia a sa parra que hi solia haver a sa paret de la casa, o damunt una fulla de moro, en es corral des porcs. Es capxirinboti era molt apreciat, perquè sient un ocell només un poc més gros que un gorrió, espantava ses aus de repinya, que solien enrevoltar ses cases per menjar-se es pollets. Es matamosques, com es seu nom indica, viu principalment de mosques i ajuda a no deixar-ne entrar tantes a la casa. Com que s’humà és tan destructiu, es darrer capxirimboti que vaig veure devia ser per devers el dos mil. Pesticides i Insceticides maten es ocells i donen vida als insectes dolents. Continua

O tots moros o tots cristians

Aquesta frase feta tan desafortunada i amb connotacions racistes que encara avui empram, em ve fenomenal per titular l’article que us present a continuació. I és que si estem en crisi i, fins i tot, el presidentíssim Mariano Rajoy ens avisa que hem de fer “un pequeño esfuerzo necesario e imprescindible, porque en este momento no hay dinero para atender el pago de los servicios públicos”, no entenc com aquí en Bauzá i els seus gosen a les totes intentar apujar-se el sou entre un 15% i un 21%.  Continua