S’aprova el reglament de l’arxiu municipal de Sant Llorenç

El passat dia 21 de gener, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Reglament de l’Arxiu Municipal. Després de ser sotmès a informació pública, el passat dia 11 de març es publicà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Si voleu conèixer com serà el funcionament de l’Arxiu Continua

Obertura de l’Arxiu Municipal a la web de l’Ajuntament

L’arxiu municipal de Sant Llorenç des Cardassar és el servei públic que s’encarrega de recollir, conservar, organitzar, interpretar i posar a disposició dels ciutadans i de la pròpia administració tota la documentació municipal que generen i reben els diferents serveis municipals i els seus ens dependents. És, per tant, un servei essencial tant per l’administració local com per la ciutadania. Continua

Fil a l’agulla a l’arxiu de Sant Llorenç

La revista CentxCent de Manacor ha dedicat un article a l’àrdua tasca realitzada per a recuperar l’arxiu municipal que es va veure afectat per la torrentada del passat mes d’octubre.

Podeu visualitzar l’entrevista realitzada per Marcel Pich al següent enllaç on Catalina Ferrer i Núria Llull expliquen totes les actuacions i intervencions que van dur a terme.  Continua