Les neules de na Miquela Fullana

A Mallorca encara perviu el costum, que s’ha anat adaptant al temps actual, de guarnir les esglésies, i ara també els aparadors de les botigues, amb neules elaborades artesanalment. Aquesta forma artística de decoració havia estat estesa per tot el territori català a partir de l’Edat Mitjana i perdurà fins al segle XIX. Les neules, antigament, eren elaborades amb pasta de farina sense llevat, però, avui, es fan de paper. Continua