Visita a l’EBAR Sa Coma

Aquest dimarts matí, la directora general de recursos hídrics del Consell de Mallorca, Joana Maria Garau juntament amb Antoni Garcías, Director Gerent de l’Agència Balear de l’Aigua, el batlle de Sant Llorenç, Mateu Puigròs i altres representants municipals han visitat l’EDAR de Sa Coma, la instal·lació que depura les aigües residuals del poble, després que s’hagin donat per finalitzades les obres de millora i reforma que començaren el 2016. Continua

L’Ajuntament de Sant Llorenç rep les obres de l’EBAR de s’Illot i de sa Coma III

L’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar acaba de rebre les dues obres realitzades a les estacions de bombeig d’aigües residuals (EBAR) de s’Illot i sa Coma II. Continua

El Subcomitè d’Avaluacions d’Impacte Ambiental autoritza les mesures correctores de la canonada que connectarà la depuradora amb sa Coma

El sistema de conducció de l’abocament de les aigües residuals de la depuradora fins a sa Coma ha hagut d’esquivar un obstacle molt important. I és que la canonada del nou emissari marí projectat, de 2.995 metres de longitud, passava prop de la zona protegida de sa Punta de n’Amer on es troben praderies de posidònia. L’Ajuntament de Sant Llorenç, en dissenyar el projecte, va haver d’adequar el traçat de la canonada per esquivar i evitar que aquesta zona es veiés afectada per aquesta construcció. Continua

La primera fase de l’EDAR de sa Coma finalitzarà la primera quinzena de juliol

La primera fase de l’EDAR de sa Coma finalitzarà la primera quinzena de juliol. Actualment el projecte base es troba executat en un 90%. Així ho ha comunicat la direcció de l’obra a la directora general de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient Govern de les Illes Balears, Joana Maria Garau, Continua

La primera fase de l’EDAR de sa Coma entrarà en funcionament abans de l’estiu

La primera fase de l’estació depuradora (EDAR) de sa Coma entrarà en funcionament a principis del mes de juliol, així ho ha comunicat el coordinador de la direcció de l’obra durant la visita realitzada per part de l’equip de govern. Continua

Depuradora de sa Coma

El Consell de Govern autoritza una despesa de més de 2,6 milions euros per als costs de conservació, manteniment i explotació de la depuradora de sa Coma

 El Consell de Govern ha autoritzat una despesa de 2.628.977,37 euros per abonar a l’entitat Bellver, SA, els costs de conservació, manteniment i explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de sa Coma, del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar. Continua