Informació al voltant de la nova línia aèria de transport d’energia elèctrica Artà-Bessons 1-2

Avui a la reunió que hi havia a Manacor al voltant de la construcció d’aquesta nova línia d’alta tensió en les que les actuals torres passaran a ser de fins a 220kv, s’han exposat els diferents plànols que afecten al terme de Sant Llorenç i que podeu veure tot seguit. El traçat vermell és el nou i el de color blau és l’actual (a desmantellar). Continua

Per què?

Fent una volta per Sa Coma, a la zona situada entre el carrer Baladres i Mare Selva, et trobes una sèrie d’incoherències que són ben males d’explicar:

-Per què no es possibilita la circulació en els dos sentits tant al carrer Liles com al tros de carrer Baladres que ha quedat sense “embellir”, a causa d’aquesta incongruència els situats als voltants d’aquest carrer, es veuen obligats a fer un trajecte de prop d’un quilòmetre i mig havent d’anar a voltar per davant la biblioteca (línia vermella), quan si s’eliminàs la direcció prohibida (línia verda) existent al carrer Liles seria un trajecte de tan sols uns dos-cents metres? Continua

Parlam amb Conectabalear. Situació actual del desplegament de fibra òptica a Sant Llorenç

Per posar llum damunt de l’actual situació del desplegament de la xarxa de fibra òptica a Sant Llorenç, que millorarà notablement la situació de les telecomuniacions a Sant Llorenç però que resta aturada per ordre de l’equip de l’equip de govern, he anat avui migdia a aclarir alguns dubtes amb els responsables d’aquests desplegament, l’empresa mallorquina amb seu a Manacor ConectaBalear, que molt amablement m’han atés i han contestat una per una i sense embuts a totes les qüestions que els hi he anat plantejant: Continua

Sant Llorenç a la premsa: Sant Antoni arreu del municipi

Avui l’Arabalears publica un dossier al voltant de la festa santantoniera a les nostres illes. Com és lògic, Sant Llorenç hi té el seu lloc reservat amb un article a on es parla de com es viu la festa al nuclis poblacinals del municipi i una entrevista a n’Antoni Riutort “Caragol”, del les mans del qual han sortit bona part de les caretes de dimoni de Son Carrió. Continua