Finalització de les obres del carrer Torre i el carrer Sol

El març de 2017, es van iniciar els tràmits per millorar la circulació dels carrers Torre i Sol, mitjançant la prolongació d’aquests carrers per facilitar el trànsit dels residents d’aquesta zona. Aquest projecte s’inclou dins l’àmbit d’actuacions de millora de la circulació a l’entorn urbà. Continua

Avantprojecte de la Llei d’Urbanisme


S’ha presentat l’avantprojecte de Llei d’Urbanisme per part de la Conselleria de Territori.

És una llei que ve a substituir la llei del sòl.

Com a novetats importants intenta agilitzar la tramitació dels planejaments urbanístics, la disciplina urbanística en sòl rústic protegit

Continua