El procés

M’havia plantejat escriure alguna cosa sobre la trista situació que es viu a Catalunya per donar garrot als culpables de tot plegat (polítics que no fan la seva feina, d’altres que se boten la legalitat; radicals sense escrúpols; policies sense miraments…), però la veritat no sé ni per on començar. Només tiraré una pregunta l’aire: estam millor ara que els jutges a la fi han dictaminat el seu veredicte? Continua

Mots perduts: atxul·lar

Ni jo coneixia ja aquesta expressió. No sé si algun lector d’edat més gran que la meva ens pot dir si encara l’usa o si ja ens trobam davant una reminiscència lingüística. Gràcies al brillant diccionari Alcover-Moll podem treure’n alguna informació:

Significat: Burlar, sorprendre desagradablement algú amb un resultat contrari al que ell esperava (Mall.); cast. chasquear.

Grafies documentades: “Ara St. Pere, per no tornar romandre atxul·lat i amb so pa més petit que ets altres (…)” (Rondalla mallorquina:UN PAS QUE LI SUCCEÍ A SANT PERE AMB EL BON JESÚS I ETS ALTRES APÒSTOLS)

Etimologia: incerta, potser d’un italianisme o també d’un nom d’ocell com ara xurla (o xorlit segons les Jornades de la Secció Filològica a València i Alcoi).

Curiositats: A la zona d’Artà se pronuncia xurlar i una persona burlada seria un “xurlat”.

 

Especial “Un any de la torrentada”

Com que ja fa un any de la torrentada i s’esperen molts actes commemoratius (promoguts per l’ajuntament i altres entitats) i especials a la premsa (diaris, ràdio, televisió…), des de Card.cat intentarem canalitzar-ho tot des d’aquest article que estarà destacat tota la setmana. Cada dia l’anirem actualitzant, incorporant-hi tot acte o programa que faci referència a la torrentada. Continua

Emoticona’t

Han acabat les vacances d’estiu i qui més qui manco necessita una menú refrescant i revitalitzador. No ens ho posen fàcil, però.  Començant per en Pedro Sánchez, que aquest mes s’ha lluït de valent; i seguint pel problema de trànsit que continuam tenint  a la carretera d’Artà, sense indicis de solucionar-se.  Tanta sort que alguns grafits de qualitat ens han vengut a alegrar la secció i també aquestes bestioles d’estiu que de tant en tant fan acte de presència i t’alegren la vista. Continua

Mots perduts: “a recer”

Va ser una dia d’excursió amb els alumnes que em vaig adonar que aquesta paraula havia perdut el seu ús. Record que feia un vent incòmode i per berenar enmig de la muntanya els vaig recomanar que se posassin “a recer”. La resposta va ser una mirada incrèdula de “no tenc ni idea del que me dius”. Així que segurament als més grans ens sembli una paraula ben normal, però per les generacions futures potser no tant.   Continua

Mots perduts: arpellot

Que me perdoni el meu company Tomàs Martínez, membre del grup d’havaneres Arpellots, però el nom de la seva banda malauradament any rere any torna més estrany i folklòric al jovent que puja. De sempre per aquí l’havíem usat per referir-nos a una  “persona d’aspecte i obrar groller, sense finura ni mirament”, però ara ja s’ha substituït molt per sinònims més generals com porc, groller.descuidat …

El mot, també, pot tenir altres significats. Vegem-ho a la fitxa: Continua

La dita de la setmana (CLXIII)

“Me detectaren una anomalia al cor, així que tot d’una me van ficar a una d’aquestes màquines que fan llum i me digueren que esperàs mitja hora  i me dirien el resultat. Passaren vint,  trenta, quaranta minuts… i només veia gent amb bata blanca passar, tots seriosos. Després encara me digueren si podia repetir la prova, que la màquina s’havia espenyat. Finalment el metge me va cridar i me va dir que no me preocupàs, que només tenia el que en medicina es coneix com un cor excèntric. Ah, li vaig dir, si m’ho hagués demanat abans jo mateix li ho hagués dit.” (Bono, cantant d’U2)

Mots perduts: aranell

Aquest pic feim referència a una part del nostre cos que des de sempre s’havia anomenat així a Mallorca i que ara ja se sent ben poc:

Significat:  Cavitat doble del nas, per on passa l’aire per alenar i olorar (Mall., Men.); cast. fosa nasal

Grafies documentades: “Hi ha un foradí a s’endret de cada ui i un foradí a s’endret d’ets aranells per veure-hi i alenar-hi.” Alcover Cont. 84.

Etimologia: metàtesi de narell. 

(Tota la informació ha estat agafada del Diccionari Alcover-Moll )

Reflexió sobre “mots perduts”

Després d’unes quantes entregues col·laborant amb en Guillem Pont en la secció de “mots perduts”, crec guanyat dir, sense cap tipus de pretensió, que feim un bon treball d’arqueologia lingüística. Al final, si tot va bé ens quedarà un bon recull de mots molt nostrats que aviat, si ja no ho han fet, passaran a millor vida. Qui sap si en el futur algú n’hi treu profit per aquest món laberíntic d’internet.  Continua

Mots perduts: misser

Seguint la línia de l’altre dia amb “apotecari” d’oficis que van perdent el seu nom per d’altres d’ús més general, avui proposam “misser/-a”. Actualment se sent poc i quasi tothom ja l’anomena “advocat/-ada” (o pitjor encara, el castellanisme “abogat/ada”).

Però la cosa no acaba aquí i fins i tot l’adjectiu “misser/a”, referit a una persona massa primmirada, de cada pic també se sent manco, almanco entre la gent jove, substituït per altres de caràcter més general com “pom/-a, mimat/-ada…  Continua