Imatge amb text / Text amb imatge

A l’estiu aquí acostuma a fer calor, ho sabem. Abans de la proliferació d’aires condicionats, que també tenen un alt cost ecològic, hi havia persones que, obrint els portal de davant i darrera, posaven el matalàs al terra en mig de la casa per poder dormir.

Una altra obvietat es que la calor rabiosa s’avança en el calendari i s’esten per tot Europa. Continua

Entorn: 70 mesures

El Laboratori Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic (LINCC) de la UIB publica cada setmana un butlletí sobre diversos aspectes relacionats amb el transcendent tema.

Fa unes setmanes es feia ressò del treball científic d’alguns dels integrants de l’equip: “Setanta mesures per afrontar el canvi climàtic a les Illes Balears”.

Posteriorment el diari Menorca en va mostrar un resum detallat de cada una de les mesures.

Des d’aquestes pàgines de card.cat s’ha enfocat el tema en diverses ocasions: des de la recent intervenció del catedràtic Jeroni Galmés, a les recomanacions de la ONU passant per una sèrie d’articles relatius al comportament personal o individual. Vull dir que, de de diverses mirades, s’ha intentat una certa conscienciació sobre la greu situació que ens toca viure. Continua

Canvi climàtic. Emergència climàtica

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha fet públic la primera part de  l’informe elaborat per l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), organisme de l’ONU responsable de l’avaluació de l’estat del coneixement del canvi climàtic i les seves conseqüències i impactes.

Aquesta primera part de l’informe, que consta de tres parts, està dedicada a  evidenciar la relació entre les emissions humanes i el canvi de clima.

Les conclusions són demolidores: el canvi climàtic té com a origen el comportament humà i aquest canvi s’està agreujant i es produeix d’una manera molt més ràpida del que havien predit els experts.  Continua

De la premsa: Canvis radicals

Avui, dia de Sant Llorenç del 2021, tota la premsa es fa ressò d’un informe de la ONU referit al canvi climàtic: s’imposen canvis radicals.

Primer van ser els científics que feien part del Club de Roma, després alguns científics de forma individual .Un record aquí per Rodriguez de la Fuente i Jacques Cousteau.

Ara, 50 anys després de fer com si res haguera passat, la ONU hi diu la seva. Continua

CC Index

Es una manera de tancar el tema dels dimecres referits al canvi climàtic.
Es presenta una entrada que conforma l’index de les petites intervencions.
La feina, el recordatori ja és fet. No és feina tancada perquè el tema “canvi climàtic” no es pot tancar. Segurament mai podrem tornar a la Terra el que li hem pres. El que es pot fer, tal vegada, es intentar disminuir la continua degradació. Continua

CC18 Petites informacions/2

Com cada dimecres, una nova entrega d’informacions relatives al canvi climàtic que, entre tots però no amb igual mesura, hem anat empenyent.
Algunes vegades s’ha sentit aquella frase, que hauríem de situar en el corrent neoliberal: “l’economia mai no erra, a la llarga sempre posa les coses en el seu lloc”. Però es veu que no és així, que els humans mantenguin el valor dels guanys com a meta prioritària no li agrada gaire a la Terra. Continua

CC9- L’aigua que tiram

Certament han canviat els costums en relació a les generacions anteriors i en general, per bé.
L’aigua, abans era escassa pel cost que implicava el seu enmagatzement, després, segurament per allò de la llei del pèndul, es passà a: “en gastaré tanta com pugui pagar.
Es tracta d’anar una passa enllà i, sense minvar les condicions d’higiene, hauriem d’ullar el nostre consum rutinari d’aigua. Continua

CC7 – L’aigua

Sempre amb la pretensió d’orientar la mirada vers les coses que podem fer, que són al nostre abast, tant de forma personal com col·lectiva, reflexionem sobre el canvi climàtic.
De banda el reciclatge, la reutilització i la reducció que podem fer, hi ha altres canvis que es podrien plantejar, tal és el tema de l’aigua. Avui l’aigua que arriba a casa. Continua