Petit tall

Alguns assenyalen que una cosa és apresa quan es pot fer sense haver de pensar. Un exemple paradigmàtic és el procés de conducció d’un vehicle. Es manté la tensió però no s’ha de pensar que per canviar una marxa primer s’ha de desembragar.
Es el que passa amb les canonades superficials d’aigua. Quan en veus una que vessa, compres una unió i la poses, sense donar-hi gaire voltes. Continua